ms barevna
7.6.2019 v 9:00 hod. proběhne na MÚ v Žacléři SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY.
Nachystejte dětem slavnostní oblečení.
Všichni jste srdečně zváni😊!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 11.6. od 15:15 jsme pro Vás připravili ukázkovou lekci z projektu "Děti na startu".
Pak nás čeká společné překvapení --- cvičení s taťkou, dědou, strejdou (popř. s mamkou), tak protáhněte nohy, namasírujte svaly a přijďte si užít "Den otců" nebo si jen tak zacvičit.
Nebojte se, bude to jen chvilička :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud máte zájem o dvoudenní výlet na Rýchory, hlaste se obratem p. učitelkám.
Termín: 18.-19.6., cena: 350,-Kč
Děti, které na Rýchorou nepůjdou, zůstanou v MŠ ve třídě Myšek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Koťátka a Štěňátka pojedou 13.6. do zábavného areálu v Mladých Bukách - Baldův svět.
Příchod: do 7:45 (možno počkat v šatně) , v 8:00 odjezd, příjezd po 13:00
S sebou: batoh, pití, pláštěnku, kapesníky, igelitový pytlík. Na sebe jednoduché sportovní oblečení.
Nahlaste předem nevolnost dětí v autobuse!!!
Cena: 250,-
Jedná se o společný výlet všech dětí, ve školce nikdo ve třídě nezůstává.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starší děti z Koťátek a Štěňátek pojedou v úterý 07.05.2019 do Uffa na divadelní představení Medová královna.
Příchod do Mš nejdéle v 8:15hod.!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografování proběhne 03.05.2019 podle počasí buď venku, nebo ve třídě.

Skupinová fotografie – 15/21 – 40,-
Jednotlivci – 10/15 – 25,-
Jednotlivci – 13/18 – 30,-

Výběr obratem hlaste p. učitelkám!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

vzhledem k dezinformacím, které se objevily mezi lidmi, Vás chci ujistit, že všechny děti docházející do naší Mš jsou očkované a nezaznamenali jsme ani jeden výskyt spalniček. A to jak u dětí, tak dospělých (zaměstnanců Mš).

Nemusíte mít obavy, o všem v případě potřeby budete informováni.

V případě jakýchkoliv dotazů, mne neváhejte kontaktovat.

Za vedení Barevné školky
Regina Kligerová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašujeme sbírku plastových víček pro kamarádku Rebecu, která trpí nemocí motýlých křídel.
Ve vestibulu školky, bude umístěna krabice, do které můžete plastová víčka odevzdávat.
Děkujeme, že pomáháte!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velké poděkování všem, kteří nás podpořili v soutěži Domestos pro školy!
I v letošním roce se nám povedlo získat čistící prostředky v hodnotě 7 000,-Kč.
Děkujeme :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zde můžete shlédnout besídku našich nejmladších :)
https://www.youtube.com/watch?v=CGG_M3uwM_0&feature=youtu.be
Děkujeme autorovi p. Mauerovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Česko se hýbe - Děti na startu.

Kdo jsou Děti na startu?

  • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
  • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
Budeme cvičit každou středu dopoledne v naší tělocvičně (v létě i venku). Zaměříme se na motorická cvičení, míčové dovednosti, atletiku, gymnastiku.
A hlavně si to užijeme:).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 4.10. začíná angličtina.
Časy: 15:00-15:45
Bude se na vás těšit nová lektorka z Magic School :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozor!!!
Kdo máte zájem, nahlaste si lyžařský výcvik, angličtinu, saunu, výtvarníček, flétničky!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
školní stravování se řídí výživovými normami  a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování. Cena stravného se odvíjí také od ceny potravin námi nakupovaných.
Do mateřské školy nakupujeme potraviny kvalitní, nezávadné, zdraví prospěšné a snažíme se tak u dětí vytvářet správné stravovací návyky a upevňovat  zdravý životní styl.

Vzhledem k  cenám potravin   bude od 1. 5. 2018 zvýšena cena stravného v MŠ.

 Stravné od 1. 5. 2018

přesnídávka              7,- Kč                    přesnídávka              8,- Kč
oběd                        20,- Kč                  oběd                        21,- Kč
svačina                      7,- Kč                  svačina                      7,- Kč

celodenní strava     34,- Kč                    celodenní strava     36,- Kč


Děkujeme za pochopení a žádáme o zvýšení zálohové platby  na stravu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček