Naše třídy

Třídní učitelky:
Kateřina Guzýová, DiS.
Mgr. Petra Havelková

Ve třídě Koťat je zapsáno 25 dětí, 13 dívek a 12 chlapců. Z toho je 13 předškoláků. Ve třídě jsou také integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 3,5 do 7 let.

 

Dětem je nabízena bohatá škála aktivit, která je připraví nejen na brzký vstup do školy, ale také do života. Pomocí her a činností si děti rozvíjí fantasii, tvořivost, samostatnost, slovní zásobu, paměť, pozornost, logické myšlení, smysly, jemnou a hrubou motoriku. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové dle potřeb dětí.

Cílem je, aby se děti cítily ve školce dobře, aby byly spokojené, vážily si samy sebe a uměly si navzájem pomáhat.

kotata1
kotata2
kotata3Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:15
telefon+420 733 642 184
youtuberajce