ms barevna

Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. et Mgr. Regina Kligerová  -  zástupkyně ředitelky, učitelka, speciální pedagog a logoped, surdoped, třída Štěňata
Simona Guzýová -  asistent pedagoga, třída Štěňata
Andrea Palounková - asistent pedagoga, třída Štěňata
Rita Kahounová - učitelka, třída Myšky
Vojtěch Drobek - učitel, třída Myšky
Monika Eflerová - školní asistent, třída Myšky
Kateřina Guzývová, DiS.  - učitelka, třída Koťata
Mgr. Petra Havelková - učitelka, třída Koťata

 

Nepedagogičtí zaměstnanci (provozní):
Simona Andersová - školnice        
Lenka Holubová - kuchařka 
Martina Oračková - uklizečka, kuchařka   
Monika Eflerová - uklizečka
Hana Hledíková - administrativní pracovnice školní jídelny

 

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček