ms barevna

Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. et Mgr. Regina Kligerová  -  zástupkyně ředitelky, učitelka, speciální pedagog a logoped, surdoped, třída Štěňata
Simona Guzýová -  asistent pedagoga, třída Štěňata
Bc.Renata Krejdlová, DiS. - učitelka, třída Myšky 
Šárka Urbanová - školní asistent, třída Myšky
Kateřina Guzývová, DiS.  - učitelka, třída Koťata
Alena Kovačíková - učitelka

 

Nepedagogičtí zaměstnanci (provozní):
Simona Andersová - školnice        
Lenka Holubová - kuchařka 
Martina Oračková - uklizečka, kuchařka   
Simona Guzýová - uklizečka
Hana Hledíková - administrativní pracovnice školní jídelny

 

2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček