main header

kuratkakotatamedvidci

 

Provoz školy 6.30- 16.00 hodin.

Příchod dětí do MŠ je do 8hod. ráno. Rodiče mají možnost po domluvě s učitelkou ve třídě požádat i o pozdější příchod do MŠ.
Režim celého dne v MŠ se řídí dobou podávání jídla. Každá třída má svůj časový rozvrh.

  • scházení dětí, ranní hry, individuelní výchovná péče, pohybové činnosti, rozcvička
  • svačina
  • výchovně vzdělávací a zájmové činnosti dětí
  • vycházka - nebo pobyt na školní zahradě
  • oběd, hygiena /čištění zubů/
  • odpolední odpočinek, četba pohádek, poslech hudby nebo relaxační hudby, starší děti hra, nebo různé aktivity
  • odpolední svačina
  • zájmové činnosti, hra, podle ročního období pobyt na školní zahradě

V období jara a léta se doba pobytu venku prodlužuje a většina činností se provádí venku.
Rodiče mají také umožněn vstup do tříd při příchodu nebo odchodu dětí.
Před nástupem nových děti do MŠ je umožněno zvykání těchto dětí za přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách.

 

2019 Mateřská škola, Žacléř - B. Němcové, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček