ms barevna

4.11.2019 proběhne v dopoledních hodinách focení firmou SILVANO.

Fotografování je nezávazné. Pokud se Vám fotografie nebudou líbit, odebrat si je nemusíte.

Výběr nahlaste p. učitelkám:

  • série A - 250,- Kč.
  • série B - 250,- Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 29.10.- 30.10.2019

Barevná školka bude v provozu.

Nahlaste docházku vašich dětí p. učitelkám.

O prázdninách prosíme nepracující rodiče, aby si děti odhlásili.

Děkujeme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
zveme Vás na schůzku rodičů, která se koná
 v úterý 17.9.2019 v 15:15hod. v prostorách jídelny.

Program:

  • provoz mateřské školy
  • úplata, zákony, vyhlášky, vnitřní přepisy
  • akce školy
  • odpolední kluby a možné aktivity
  • dotazy rodičů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce.

Od 2.9.2019 dojde ke prodloužení provozní doby Barevné školky - 6:30 až 16:15. Bereme zřetel na spoje přijíždějící z Tu.
Zároveň se rozrostl náš tým, máme několik nových kolegů a dokonce bude u nás zastoupen i mužský element - p. učitel ve třídě Myšek.

Přeje Vám co nejméně slziček v očích Vašich dětí a široký úsměv na jejich tváři.
Personál Barevné školky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Česko se hýbe - Děti na startu.

Kdo jsou Děti na startu?

  • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
  • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
Budeme cvičit každou středu dopoledne v naší tělocvičně (v létě i venku). Zaměříme se na motorická cvičení, míčové dovednosti, atletiku, gymnastiku.
A hlavně si to užijeme:).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček