ms barevna
Barevná školka Žacléř (Na Pilíři) Vás zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat 4. a 9. dubna 2019 vždy od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hod. Můžete si prohlédnout prostory, vybavení i zahradu MŠ. Kdokoliv nás chce navštívit, je srdečně zván. Plakát ke stažení zde.

vzhledem k dezinformacím, které se objevily mezi lidmi, Vás chci ujistit, že všechny děti docházející do naší Mš jsou očkované a nezaznamenali jsme ani jeden výskyt spalniček. A to jak u dětí, tak dospělých (zaměstnanců Mš).

Nemusíte mít obavy, o všem v případě potřeby budete informováni.

V případě jakýchkoliv dotazů, mne neváhejte kontaktovat.

Za vedení Barevné školky
Regina Kligerová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašujeme sbírku plastových víček pro kamarádku Rebecu, která trpí nemocí motýlých křídel.
Ve vestibulu školky, bude umístěna krabice, do které můžete plastová víčka odevzdávat.
Děkujeme, že pomáháte!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všem sauňákům a jejich rodičům!!!
Saunování bylo u důvodu malého počtu dětí ukončeno. Bohužel i saunaři se letos potýkají s velkou nemocností.
Tak snad v dalším roce...sauně zdar!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velké poděkování všem, kteří nás podpořili v soutěži Domestos pro školy!
I v letošním roce se nám povedlo získat čistící prostředky v hodnotě 7 000,-Kč.
Děkujeme :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zde můžete shlédnout besídku našich nejmladších :)
https://www.youtube.com/watch?v=CGG_M3uwM_0&feature=youtu.be
Děkujeme autorovi p. Mauerovi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Česko se hýbe - Děti na startu.

Kdo jsou Děti na startu?

  • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
  • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
Budeme cvičit každou středu dopoledne v naší tělocvičně (v létě i venku). Zaměříme se na motorická cvičení, míčové dovednosti, atletiku, gymnastiku.
A hlavně si to užijeme:).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 4.10. začíná angličtina.
Časy: 15:00-15:45
Bude se na vás těšit nová lektorka z Magic School :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozor!!!
Kdo máte zájem, nahlaste si lyžařský výcvik, angličtinu, saunu, výtvarníček, flétničky!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
školní stravování se řídí výživovými normami  a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování. Cena stravného se odvíjí také od ceny potravin námi nakupovaných.
Do mateřské školy nakupujeme potraviny kvalitní, nezávadné, zdraví prospěšné a snažíme se tak u dětí vytvářet správné stravovací návyky a upevňovat  zdravý životní styl.

Vzhledem k  cenám potravin   bude od 1. 5. 2018 zvýšena cena stravného v MŠ.

 Stravné od 1. 5. 2018

přesnídávka              7,- Kč                    přesnídávka              8,- Kč
oběd                        20,- Kč                  oběd                        21,- Kč
svačina                      7,- Kč                  svačina                      7,- Kč

celodenní strava     34,- Kč                    celodenní strava     36,- Kč


Děkujeme za pochopení a žádáme o zvýšení zálohové platby  na stravu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček