Naše třídy

Třídní učitelé:
Rita Kahounová
Ivana Závršanová
Školní asistent: Monika Eflerová

Ve třídě Myšek je zapsáno 17 dětí, 8 chlapců a 9 děvčat. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 2 do 4 let.

 

Zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace pěti nově příchozích dětí na neznámé prostředí, své vrstevníky a dospělé. Dále se děti seznamují s myšími pravidly a denním režimem MŠ. Zaměřujeme se na to, aby děti zvládaly základní sebeobsluhu, hygienu a užívání WC. Děti se postupně seznamují se společenskými návyky, jakou jsou pozdrav, poděkování a požádání, pokud potřebují pomoci. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové, které však probíhají především při řízené činnosti.

Mysky1
Mysky2

Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:15
telefon+420 733 642 184
youtuberajce