ms barevna

Třídní učitelé:  Rita Kahounová
                      Vojtěch Drobek
Školní asistent: Monika Eflerová

Ve třídě Myšek je zapsáno 17 dětí, 8 chlapců a 9 děvčat. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 2 do 4 let. Zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace pěti nově příchozích dětí na neznámé prostředí, své vrstevníky a dospělé. Dále se děti seznamují s myšími pravidly a denním režimem MŠ. Zaměřujeme se na to, aby děti zvládaly základní sebeobsluhu, hygienu a užívání WC. Děti se postupně seznamují se společenskými návyky, jakou jsou pozdrav, poděkování a požádání, pokud potřebují pomoci. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové, které však probíhají především při řízené činnosti.2019 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček