Mezi základní platby v mateřské škole patří stravné a úplata za předškolní  stravování.
Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208 558 003/0600 vždy do 25. dne v daném měsíci na další měsíc. 

Stravné v naší MŠ činí :

Strávníci 6 let

 

Strávníci 7-10 let

 

přesnídávka

  11 Kč

přesnídávka

  12 Kč

oběd

  24 Kč

oběd

  25 Kč

celkem

  35 Kč

celkem

  37 Kč

 

 

 

 

přesnídávka

  11 Kč

přesnídávka

  12 Kč

oběd

  24 Kč

oběd

  25 Kč

svačina

  11 Kč

svačina

  12 Kč

celkem

  46 Kč

celkem

  49 Kč

 

 

 

 

 

Ceník stravy – dietní stravování

Dieta strávníci 6 let

 

Dieta strávníci 7-10 let

 

přesnídávka

  13 Kč

přesnídávka

  14 Kč

oběd

  25 Kč

oběd

  26 Kč

celkem

  38 Kč

celkem

  40 Kč

       

přesnídávka

  13 Kč

přesnídávka

  14 Kč

oběd

  25 Kč

oběd

  26 Kč

svačina

  13 Kč

svačina

  14 Kč

celkem

  51 Kč

celkem

  54 Kč

Na neinvestiční výdaje podle “Směrnice č.1/13 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání“ aktualizované k 1. 9. 2023 přispívají rodiče měsíčně částkou 320 Kč.
Tuto částku zasíláte také na stravovací účet školy.